martes, 13 de noviembre de 2012

El bloc: una gran eina de treball (3r any)

Com a aspectes destacables en aquest tercer any de carrera en quant a l'ús de l'e-portafoli, m’agradaria reflextir la transcendència que suposarà aquesta experiència en la meva futura professió com a mestra d’Educació Infantil. 

Personalment, crec que aquest aprenentatge no pot acabar aquí, sinó que l’he de transmetre als meus futurs alumnes per tal que ells també tinguin coneixement sobre l’ús de les TICs i en concret dels e-portafolis. Segons la meva opinió, els e-portafolis són una eina molt potent d’adquisició de coneixements i que sense dubte obrirà un ampli ventall de possibilitats infinites d’aprenentatge entre els més petits. És per aquest motiu, que jo personalment introduiria l’ús de les TICs dins l’escola per tal de potenciar i fomentar aspectes tan importants com ara l'aprenentatge personal al llarg de la vida, l'adquisició de coneixements informàtics, la transmissió i intercanvi d'informació amb altres persones, el coneixement d'eines web 2.0, i altres incloses dins les vuit competències bàsiques nombrades per la UE (Unió Europea) com ara la d'informació i competència digital, la d’autonomia i iniciativa personal, la de gestió i tractament de la informació i la comunicativa, entre d’altres. Però sobretot, la d’APRENDRE A APRENDRE.


En definitiva he de dir, com tantes altres vegades m’heu sentit mencionar, que estic molt contenta d’haver-me iniciat en aquesta magnífica experiència ara fa un any, perquè m’ha obert tot un camp de possibilitats d’aprenentatge i superació personal que desconeixia a través del qual compartir, penjar, documentar, presentar, contrastar i intercanviar informació amb altres persones, reflectint així les experiències més riques i significatives de la carrera.