viernes, 21 de junio de 2013

El bloc: una gran eina de treball (4t any)


Aquest és el quart i darrer any en la confecció i implementació del meu E-Portafoli d’Estudis de Mestre d’Educació Infantil. Arribats a aquest punt, crec que estic més capacitada que mai per fer un balanç molt més ric i fidel dels aprenentatges, estratègies, recursos i demés satisfaccions que m’ha aportat l’ús d’aquesta magnífica eina.  

Aquest projecte, que va començar com una experiència pionera a Espanya, estava envoltat d’incerteses, dubtes i interrogants, però també de moltes ganes i il·lusió. Durant aquests quatre anys, hem començat un llarg procés en la nostra formació com a docents, i res més lluny de la realitat. Però, ara que finalitza aquest camí, i em trobo en posició de poder-lo jutjar més eficaçment, se’m plantegen tot un seguit de qüestions que em semblen interesants en la reflexió que ens ocupa: què ha suposat per a mi l’ús del e-portafoli en els meus estudis de metres? què m’ha aportat? ha incidit en la millora de la meva professionalitat com a docent? quines avantatges m’ha aportat respecte al fet de no haver-ho realitzat? 

Possiblement aquest procés del que parlem, s’hagués donat igualment sense  la necessitat d’emprar un bloc com a suport. Però de fet, estic plenament convençuda que la seva implementació i ús m’ha permès dur a terme un desenvolupament molt més sòlid, ric i eficaç en la meva preparació com a docent, degut a la gran quantitat d’aprenentatges i sabers que he anat adquirint durant aquest temps. En primer lloc, no podia finalitzar els meus estudis sense haver realitzat una presentació a través de l’eina Movie Maker. Tot i que ja l’havíem emprat en múltiples ocasions, la veritat és que mai m’havia enfrontat a aquesta eina tota sola així que una tarda em vaig decidir a fer-ho. D’aquesta forma, he après a crear presentacions Movie Maker afegint imatges, text, música i efectes espacials. Aquí teniu el resultat! A més a més, també he après a exportar els blocs en format XML per tal de crear copies de seguretat i transformar-los en documents de format PDF. Es tracta d’un procés molt senzill però que requereix conèixer les passes per tal de dur-ho a terme. Aquí us deixo l'enllaç a la pàgina web on ho podeu fer; en la nuebe TIC.  

A més a més, crec que he anat una passa més enllà en aquest quart any, ja que he passat de realitzar entrades de tipus més descriptiu, a afegir-hi reflexions molt més profundes sobre els aspectes tractats a la carrera, però també d’altres reflexions pròpies sorgides fruit del meu creixent interès en qüestions que repercuteixen en el camp educatiu. És per això, que sent que m’estic afermant com a mestre, desenvolupant així el meu autoconcepte professional. Per tant, puc afirmar que he passat d’elaborar bloc com a mostrari d’evidències, a confeccionar un vertader e-portafoli d’estudiant, marcant precisament la diferència en la necessitat i importància de la reflexió, per tal que aquest es pugui donar. 

De fet, el bloc s’ha convertit per a mi en un mitjà a través del qual poder deixar constància escrita de manera fidedigna sobre el meu procés de creixement tant a nivell professional com personal, ja que en el bloc hi té cabuda tot tipus de reflexions i escrits sobre diferents aspectes que conformen el teu aprenentatge. Per tant, suposa un testimoni que narra la meva història professionals i les primeres passes en la construcció de la meva identitat com a docent. És per això, que veig en ell una eina de gran utilitzat per a la formació dels estudis de metres, degut a la constant necessitat de reflexió pròpia d’aquesta professió. A més a més, crec que he superat enormement el major repte que suposava per a mi el fet de realitzar aquesta experiència, i que fa referència a la seva difusió pel fet de ser caràcter públic. A hores d’ara, crec necessari que, sobre tot el docent, pugui compartir les seves inquietuds, aprenentatges i sabers per tal de crear una xarxa a nivell mundial que ens permeti créixer i millorar junts, ja que l’objectiu és compartit; educar als infants.  

Seguint les imatges emprades a la reflexió del primer any, puc dir que de moment finalitzo el meu e-portafoli en l’estadi tres, ja que no dubto en mostrar i compartir, amb el meu cercle més proper, els meus avanços i assoliments. I de moment, és la meva pròpia visualització de tot el procés realitzat el que em dona alè a seguir creixent i millorant amb aquesta fantàstica eina. Encara famosa no sóc, ni pretenc ser-ho (tot i que molts dels meus blocs superen les tres mil visites i el del primer any presenta un recompte de cinc mil vuit-centes setze), però em sento amb moltes ganes i amb força de passar a l’estadi quatre, caracteritzat pel feedback i retroalimentacions amb els lectors del meu bloc, per tal d’arribar a una xarxa de creixement compartit, i que suposa el meu següent repte.

Finalment, m’agradaria mostrar el meu orgull i satisfacció envers aquesta magnífica experiència, que tantes alegries i aprenentatges m’ha aportat. Només cal fer una ullada per tal de percebre l’amor i l’estima amb la que s’ha cuit aquest projecte realment innovador. Possiblement, aquest E-Portafoli d’Estudis de Mestre quedi tancat de per vida, però no l’ús d’aquesta eina que vertaderament m’ha obert tot un camp de possibilitats per a la meva futura vida professional. És per això, que voldria agrair a la responsable de que tot això hagi estat possible, la passió i la paciència que ha mostrat al llarg d’aquests quatre anys a través de múltiples tutories, reunions i entrevistes per tal d’ajudar-nos a assolir tot aquest procés. De veritat, gràcies Gemma Tur Ferrer i l’enhorabona pel teu Doctorat, que d’alguna manera ha estat fruit de tota aquesta aventura en la que ja ens has embarcat!   

0 comentaris:

Publicar un comentario