viernes, 28 de junio de 2013

Presentació del meu Treball de Fi de Grau

Finalment, per tal de mostrar i compartir el meu Treball de Final de Grau, he creat una presentació a través de l’eina Google Sites  en la que podeu trobar les evidències de l’adquisició de les competències al llarg dels quatre anys a partir de l’ús i implementació del meu e-Portafoli d’Estudis de Mestre.

A continuació es mostra l'enllaç a la presentació del meu treball titulat "L'E-Portafoli Docent com a Eina per a la Millora de la Pràctica Educativa".

0 comentaris:

Publicar un comentario